ANNONSE

Galluper

Status Spørsmål  

Åpen for avstemning

Vurderer du å kjøpe elbil når Ryfast blir tatt i bruk?

Antall stemmer: 0

Publisert: 12.01.18

Åpen for avstemning

Bør skulane i Hjelmeland slåast saman til ein stor sentralskule?

Antall stemmer: 230

Publisert: 14.12.17

Åpen for avstemning

Bør skulane i Hjelmeland slåast saman til ein stor sentralskule?

Antall stemmer: 1

Publisert: 14.12.17

Åpen for avstemning

Bør buplikta i Forsand opphevast?

Antall stemmer: 95

Publisert: 14.12.17

Åpen for avstemning

Hvilken type juletre foretrekker du - kunstig eller ekte?

Antall stemmer: 69

Publisert: 13.12.17

Åpen for avstemning

Synes du at det er en god idé å gjøre Preikestolen-området til nasjonalpark?

Antall stemmer: 210

Publisert: 29.11.17

Åpen for avstemning

Bør Forsand kommune deles i to, slik at delen nord for Lysefjorden blir overført til Strand?

Antall stemmer: 704

Publisert: 04.11.17

Åpen for avstemning

Bør feil saksbehandling føra til at vedtaket om å slå Forsand saman med Sandnes blir gjort om?

Antall stemmer: 302

Publisert: 18.10.17

Åpen for avstemning

Hva foretrekker du å reise med, Tau- eller Høgsfjord-sambandet?

Antall stemmer: 18

Publisert: 18.10.17

Åpen for avstemning

Vil du reise mer med buss når Ryfast står ferdig?

Antall stemmer: 451

Publisert: 18.05.17

Åpen for avstemning

Bør vedtaket om å slå Forsand saman med Sandnes gjerast om?

Antall stemmer: 702

Publisert: 09.06.17

Åpen for avstemning

Hvor ofte går du til Preikestolen?

Antall stemmer: 301

Publisert: 08.08.17

Åpen for avstemning

Ferierer du på hytte i sommer?

Antall stemmer: 283

Publisert: 06.07.17

Åpen for avstemning

Tror du at det blir privat ferje på Høgsfjorden etter at Ryfast er ferdig?

Antall stemmer: 1444

Publisert: 03.04.17

Åpen for avstemning

Har du benyttet deg av pirattaxi?

Antall stemmer: 438

Publisert: 24.02.17

Åpen for avstemning

Er du redd for at arbeidsplassen din forsvinner?

Antall stemmer: 137

Publisert: 10.02.17

Åpen for avstemning

Ser du optimistisk på 2017?

Antall stemmer: 512

Publisert: 29.12.16

Åpen for avstemning

Foretrekker du grønn eller hvit jul?

Antall stemmer: 158

Publisert: 19.12.16

Åpen for avstemning

Bør Hjelmeland slå seg sammen med Strand?

Antall stemmer: 369

Publisert: 09.12.16

Åpen for avstemning

Tror du det blir ferjedrift på Høgsfjorden også etter at Ryfast er på plass?

Antall stemmer: 949

Publisert: 17.11.16

Åpen for avstemning

Bør Forsand få slå seg sammen med Sandnes?

Antall stemmer: 2348

Publisert: 15.10.16

Åpen for avstemning

Bør Preikestolen-området bli nasjonalpark?

Antall stemmer: 504

Publisert: 21.09.16

Åpen for avstemning

Tror du sentrale myndigheter tillater en sammenslåing av Forsand og Sandnes?

Antall stemmer: 1133

Publisert: 29.08.16

Åpen for avstemning

Legg du turen til Preikestolen om sommaren?

Antall stemmer: 235

Publisert: 12.08.16

Åpen for avstemning

Bør turiststrømmen til Preikestolen i større grad reguleres?

Antall stemmer: 127

Publisert: 01.07.16

Nyheter fra andre aviser

ANNONSE