Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Møte med medmenneske

Møte med medmenneske

I dagens blogginnlegg vil eg hylla den frivillige innsatsen lokale folk legg ned for å hjelpa sine medmenneske. FOTO: Linda Tungland

Gjensynsgleda mellom flyktningane og leksehjelparane deira nede i kjellaren i Forsand bedehus tidlegare denne veka rørte meg. Gjorde meg håpefull for framtida. For ingenting er som desse inderlege og ekte møta mellom menneske.

Tekst:

Publisert:

Sjølv i nedgangstider der den norske krona ikkje er spesielt mykje verdt og ein oppdrettslaks kostar meir enn eit fat med olje kan me seia at me har det rimeleg greitt her i dette vesle landet vårt. Dei aller fleste av oss har mat, klede og tak over hovudet.

Dei fleste av oss kan også føla oss trygge. Og kanskje er det ikkje meir enn rett og rimeleg at me deler av det overskotet me sjølv har fått. Det er likevel ikkje sjølvsagt at folk skal bruka av eiga tid og krefter på å hjelpa andre. Heldigvis gjer mange det. Hjelper andre.

Tidene er vanskelege og utfordrande, spesielt her på gullkysten kor olja har gitt jobb til så mange, men folk har rom i hjartet sitt for å tenka på andre likevel.

Se bildet større

Ragnhild Rettedal gjev Bizunesh Hambissa ei hjelpande hand med å få på plass dei rette eigedomspronomena. FOTO: Elin Moen Karlsen

Til avisa i morgon har eg skrive om fleire slike lokale eldsjeler, som bryr seg om sine medmenneske. Som har eit inderleg ønske om å hjelpa, og som gler seg over å få hjelpa. Og sjølv om det kanskje bare er eit par timar ein gong i veka eller ei veke og to i løpet av livet, er den «vesle» hjelpa så avgjerande og betydningsfull for dei som får den.

For Bizunesh Hambissa og Tekleweini Habtemariam betyr det at dei lærer det norske språket fortare og dei får seg nokre lokale venner, som kan gjera det lettare å bli ein del av Forsand-samfunnet og få eit godt, nytt liv i eit nytt land.

Se bildet større

Å vera vitne til dei gode og inderlege møta mellom menneske på tvers av kultur og språk gjer meg glad. Aziza Antar frå Syria i samtale med Kjellaug Rossavik Frantzen frå Forsand. FOTO: Elin Moen Karlsen

For båtflyktningane som tar fatt på den farefylte ferda i synkeferdige båtar over Middelhavet og mot Lesvos og håpets Europa betyr det alt. Utan hjelpa frå frivillige ville mange fleire døydd.

Både på ungdomsskulane på Jørpeland og Tau har dei eit eige valfag som heiter «Innsats for andre», der elevane tar fatt på ulike prosjekt som skal gjera det kjekt for andre. Nokre av desse elevane er leksehjelparar for andre elevar, nokre hjelper sjuke i heimane deira, dei lagar felles middag til medelevane sine, nokre serverer på Grønn kafé i Mølleparken og ein gjeng frå Jørpeland arrangerer Ungdommens kulturmønstring.

For eit valfag! Tenk at så mange av dei unge vel eit valfag der dei hjelper andre! Det gjer meg varm om hjartet.

Ambulansearbeidar Silje Fjelde Barka valde å reisa til Lesvos og vera ei veke for å hjelpa båtflyktningane. Ho er langt ifrå den einaste som har gjort og gjer dette. Heller ikkje lokalt. Dråpen i havet er ein annan organisasjon som brenn for å hjelpa i flyktningekrisa i Middelhavet.

Se bildet større

Silje Fjelde Barka varmar eit forfrose barn som har flykta med båt over Middelhavet. FOTO: Privat

Engasjementet Barka og dei andre hjelpearbeidarane har opplevd lokalt når dei skulle samla inn klede og utstyr til Lesvos-turen viser at me ønskjer å dela av overfloda vår. Sjølv om det er lite kan det bety så mykje for andre, og mange bekkar små blir som kjent ei stor å.

Far min har i mange år samla inn klede og utstyr til Ukraina, misjonær Ingrid Vatne brenn for dei fattige i Bolivia og frivillige driv ruskafé i Folkets Hus to gonger i veka. For ikkje å snakka om alt det frivillige arbeidet som blir lagt ned i lag og organisasjonar som Staal, speidaren, symjeklubben og så bortetter.

Folk bruker av fritida si, gjev av seg sjøl og deler med andre. Dét kan me gleda oss over. Det er framleis håp for oss som medmenneske.

Se bildet større

Systrene Bodil og Ragnhild Rettedal dekkar bordet før flyktningane kjem for å få seg litt mat og leksehjelp i Forsand bedehus. Kvar veke gjer dei dette. FOTO: Elin Moen Karlsen

Se bildet større

Ingrid Neverdahl Tungland valde å bruka ei ferieveke på å hjelpa båtflyktningar på Lesvos. FOTO: Privat

Se bildet større

Karna Barka, Tia Bjørlo Moorgas og Sofie Rygh Barka lærer å hjelpa andre gjennom valfaget «Innsats for andre» på ungdomsskulen. FOTO: Elin Moen Karlsen

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!