Hagestue i friområde

Forvaltningsutvalget så ingen problemer med at en hagestue kunne oppføres på denne berghylla, til tross for at den vil gå litt inn i et friområde. FOTO: John Sandvik

Politikerne i forvaltningsutvalget var ikke enige med rådmannen og sa ja til oppføring av en hagestue på Tau, til tross for at den vil gå utenfor eiernes tomt og inn på et friområde.

Tekst:

Publisert:

Strandbuen.no
Strandbuen A/S

Huseierne hadde søkt om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og formålet friområde i reguleringsplan for oppføring av hagestue. Hagestua er planlagt å ligge delvis på boligtomt og delvis over på en større naboeiendom som er regulert til friområde. Utnyttelsesgraden på boligtomta blir på 34 prosent, mens reguleringsplanen tillater en maksimal utnyttelsesgrad på 30 prosent.

Rådmannen har tidligere sagt nei til søknaden og huseierne klaget nå på avgjørelsen. De viste blant annet til at friområdet det er snakk om ikke har funksjon som en grønn lunge og at ingen ville få mindre sikt. Naboene er også positive til deres planer.

Rådmannens innstilling til politikerne var å si nei, og hovedargumentet var for å unngå presedens, ved at grensene til friområder utfordres også andre steder.

Et enstemmig forvaltningsutvalg valgte å gå imot rådmannen og Erik Ødegård (H) pekte på at befaringen var nyttig. Han kunne ikke se noen problemer ved at tiltaket ble godkjent, noe han fikk full støtte i av de andre politikerne. Det ble også vist til at det aktuelle området ligger i et meget bratt og utilgjengelig terreng.

Nøkkelord

Siste nytt i Politikk

Set døra på gløtt for Nye Sandnes
ANNONSE
Delte meninger om privat hurtigbåt
 
– Det har gått heilt greitt utan buplikt
Vil ha ein ny runde med skuledebatt
Vil strama inn buplikta
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE