Uenighet om stenging av Jørpelandsholmen

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2018 kl 11:22

En allianse bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV vant kampen om regelverket for Jørpelandsholmen. Flertallet vil ikke stenge den under konserter eller festivaler, men avgjørelsen ble anket inn til kommunestyret.

 
Vedtok riving av denne kaien

Publisert:

Planene om å selge kommunale kaier i Strand har vakt et uvanlig stort engasjement. I utkantene har folk stått på barrikadene for å beholde kaiene. Onsdag lyttet politikerne til disse. På Jørpeland blir det riving.

 
Ikkje fleirtal for å vraka ferja

Publisert: - Oppdatert: 18.04.2018 kl 09:13

Både KrF og Sp i Forsand vil vraka ferjedrift og satsa alt på tunnel mellom Espedal og Frafjord om bompengetaksten i Ryfast kjem ned i ein hundrelapp. Det vil ikkje Forsand Ap vera med på.

 
Nabo-nei til meir smolt på Fister

Publisert:

Kommunestyret gjekk inn for å legga to av naboeigedomane til Fister Smolt i Fistervågen ut som næringsområde i den nye kommuneplanen. Naboane reagerer på det.

 
Tvinga taxiane inn i sentralen

Publisert:

Politikarane i fylkessamferdselsutvalet meinte det er viktigare å ta omsyn til brukarane sitt behov for enkle løysingar enn til taxisjåførar som kranglar seg imellom.

 
Ekspropriasjon til fordel for private

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2018 kl 12:30

Skal kommunen si ja til ekspropriasjon til fordel for private utbyggere av boligfelt? Det er et spørsmål rådmannen i Strand ønsker politisk avklaring på.

 
Sette døra på gløtt for fleire avgangar

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2018 kl 15:27

Fylkessamferdselsutvalet endra ikkje så mykje i fylkesrådmannen sitt framlegg til bussruter i Ryfast, men vil halda døra på gløtt for alle ting rådmannen seier nei til.

 
Kan bli midlertidig stengt for turgåere

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2018 kl 11:19

Når Jørpelandsholmen blir brukt til konserter, kan turgåere oppleve at de må betale for å komme over brua.

 
 
Ber Kolumbus klargjera nye ruter

Publisert:

Det er fleire i Hjelmeland som fryktar at busstilbodet til og frå Strand vil vera like dårleg etter at Ryfast har opna. Lin Veronica Jacobsen (Ap) les ikkje Kolumbus sitt forslag til nye ruter slik, men har bedt om at det blir gjort heilt klart før politisk behandling.

 
Nytt håp for kaiforkjempere

Publisert:

Rådmannen i Strand anbefaler nå at flere kaier forblir i kommunal eie. Det gleder blant annet Per Åge Tytlandsvik som har kjempet innbitt for kaien på Sørskår. Nå håper han politikerne støtter rådmannen.

 
Venter på svar om Hjem-Jobb-Hjem

Publisert:

Strand kommune har ikke gitt opp forsøket på å få delta i den populære og prisbelønte HjemJobbHjem-ordningen. Pendlerprosjektet har samlet 40.000 arbeidstakere på Nord-Jæren.

 
Noko å gå til i kvardagen

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2018 kl 08:11

Strand kommune har flest rusmisbrukarar per innbyggar i Rogaland. Det har dei siste åra blitt sett i gang fleire lågterskeltilbod for å hjelpa desse. Stasjonen er eitt av desse tilboda.

 
Ikke bekymret for kvaliteten i skolen

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2018 kl 10:19

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes er ikke bekymret for at veksten til de kristne friskolene i Strand skal gå utover kvaliteten på den offentlige skolen.

 
Budsjettsprekk på skuleutbygging

Publisert:

Administrasjonen orienterte tysdag formannskapspolitikarane om at prisen på den største investeringa Forsand kommune har på 2018-budsjettet – skuleutbygginga – har auka frå 20,5 millionar til 32 millionar kroner.

 
Usikker på om dette er et godt kjøp

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2018 kl 09:12

Arbeiderpartiet med Helge Steinsvåg i spissen ønsker at kommunen kjøper ei tomt like ved brua til Jørpelandsholmen. Ordføreren er derimot ikke like sikker på at dette vil være et godt kjøp.

 
Får lagre konteinere i boligområde

Publisert:

Naboer klaget på at det ble lagret diverse næringsutstyr og konteinere i et boligområde på Barkved ved Jørpeland. Politikerne ga likevel dispensasjon til videre lagring.

 
Etterlengtet vann blir dyrt for mange

Publisert:

Bygdene i 
Nordre Strand får endelig 
kommunalt vann. Men 
prislappen 
kan bli høy for de nye vannabonnentene. Resten av kommunens innbyggere kan måtte bidra.

 
– Vil bli som å bygge fjøs uten dyr

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2018 kl 13:50

– Å bygge et nytt kulturhus på Jørpeland uten en egen kinosal, blir som å investere i et fjøs uten dyr. Det mente Senterpartiets Alf Henning Heggheim da formannskapet onsdag kveld ga grønt lys til å ville realisere et nytt kulturhus på Jørpeland.

 
Alle skal involverast i grensejustering

Publisert:

Både Forsand kommune og Fylkesmannen i Rogaland har som mål å bli ferdige med sine tilrådingar om grensejustering av Forsand kommune sine område på nordsida av Lysefjorden før sommaren er over. Innbyggarane i heile Forsand skal bli involverte i avgjerda.

 
Vil ha avklart framtida til Tauvågen

Publisert: - Oppdatert: 09.03.2018 kl 13:07

Leidulf Sigmundstad (Sp) mener tiden nå er overmoden for å komme i gang med en områdeplan for Tau sentrum og havneområdet. Målet var at denne skulle være klar til Ryfast åpner.

 
– Hører ikke hjemme i et boligområde

Publisert:

Diverse utstyr og noen konteinere er lagret i et boligområde på Jørpeland. Dette klager naboene på. Rådmannen er enig med naboene.

 
Det skjer ingenting i Hjelmeland

Publisert:

Det kan til tider vera travelt å engasjera seg i politikken. Andre periodar er det ikkje like travelt.

 
Vil bruke 90 mill. på nytt kulturhus

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2018 kl 09:08

Rådmannen i Strand går inn for at Strand kommune skal bygg nytt kulturhus i Jørpeland sentrum innenfor en kostnadsramme for kommunen på 90 millioner kroner.

 
Vil bruka kraftpengar på tunnel

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2018 kl 11:34

Formannskapet drøfta i førre veke Forsand kommune sine prioriteringar i samanslåingsprosessen med Sandnes. Rådmannen hadde ført saka opp som ei lukka sak på sakskartet.

 
Ulike syn på post annenhver dag

Publisert:

Kommunestyret i Strand mener at posten fortsatt må fram. Hver eneste dag, i hvert fall til innbyggerne i grisgrendte strøk. I sentrale strøk anbefaler flertallet av Strand-politikerne postutdeling annenhver dag.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE