ANNONSE
Kan ikkje stoppa Nye Sandnes-arbeidet

Kan ikkje stoppa Nye Sandnes-arbeidet

Publisert:

Fylkesmannen i Rogaland slår fast at kommunestyrevedtaket om å stoppa arbeidet med Nye Sandnes ikkje er gyldig. Både Forsand- og Sandnes-ordføraren har sendt brev til Fylkesmannen i Rogaland for å få svar på dette.

Bryr seg lite om uttale om mistillit

Bryr seg lite om uttale om mistillit

Publisert:

Politikar Roar Larsen (Ap) sa frå talarstolen i kommunestyret i førre veke at fleirtalet i kommunestyret ikkje lenger har tillit til rådmannen etter det som skjedde i det ekstraordinære kommunestyremøtet 6. juni. Rådmann Søren Jensen bryr seg lite om uttalen.

Meir pengar til gang- og sykkelveg

Meir pengar til gang- og sykkelveg

Publisert:

Fylkestinget går inn med meir pengar for å få til eit spleiselag med Statens vegvesen om gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Jørpeland. – Nå ser eg optimistisk på realisering, seier ordføraren i Strand.

Forsand vil sjå mot Strand igjen

Forsand vil sjå mot Strand igjen

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2017 kl 08:45

Strand-tilhengarane i Forsand kommunestyre fekk i kveld fleirtal for at ordføraren skal be Stortinget og departementet om å gjera om vedtaket om at Forsand og Sandnes skal slåast saman i 2020.

Står på kravet om gang- og sykkelveg

Står på kravet om gang- og sykkelveg

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 16:24

Ryfast-ledelsen har bedt Strand-politikerne legge bort rekkefølgekravet om gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Jørpeland. Men forvaltningsutvalget valgte i stedet å presisere hvor viktig dette kravet er.

Ser ikke lenger til Stavanger

Ser ikke lenger til Stavanger

Publisert:

Det er full politisk enighet om at Strand skal fortsette som egen kommune. Noen debatt om sammenslåing med Stavanger blir nå stuet bort og planlegges ikke gjenopptatt i overskuelig framtid.

Ny omkamp om kommunesamanslåing

Ny omkamp om kommunesamanslåing

Publisert:

Fylkesmannen i Rogaland slår fast at mindretalet i Forsand kommunestyre braut lova då dei avviste å behandla saka om å utsetja samanslåinga med Sandnes den 6. juni.

Hjelmeland vil bli Norges Las Vegas

Hjelmeland vil bli Norges Las Vegas

Publisert: - Oppdatert: 17.10.2017 kl 18:00

Heile formannskapet i Hjelmeland får truleg rett til å via ektepar frå nyttår av, og Hjelmeland satsar på at bryllup skal bli ei vekstnæring når kommunane tek over sorenskrivarane sin vigselsrett.

Vil at Strand skal stå på egne bein

Vil at Strand skal stå på egne bein

Publisert:

Rådmann Jon Ola Syrstad mener Strand bør fortsette som egen kommune og ikke gå inn i forhandlinger om en sammenslåing med Stavanger.

Sjå møtet om nye Sandnes

Sjå møtet om nye Sandnes

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2017 kl 12:14

I ettermiddag er det nytt møte i fellesnemnda til Forsand og Sandnes i Gamlaværket på Sandnes. Politikarar og representantar frå begge kommuneadministrasjonane skal blant anna snakka om korleis dei skal gjera mandatet til nemnda meir tydeleg.

– Avslag er brudd på EØS-avtalen

– Avslag er brudd på EØS-avtalen

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2017 kl 08:23

Det offentlige kan ikke nekte ferjedrift for å styrke sitt eget økonomiske inntektsgrunnlag, heter det i vedtaket om Høgsfjord-ferje som formannskapet i Sandnes gjorde mandag.

Ja hvis staten overtar garantiansvaret

Ja hvis staten overtar garantiansvaret

Publisert:

Under kommunestyremøtet i Strand onsdag kveld sa flertallet ja til privat ferjedrift på betingelse av at staten overtar garantiansvaret for finansieringen av Ryfast.

Gjorde nytt vedtak om Ombo-grensa

Gjorde nytt vedtak om Ombo-grensa

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2017 kl 20:07

Kommunestyret i Hjelmeland gjekk onsdag kveld inn for at kommunegrensa på Ombo ikkje skal endrast.

Fleirtal for lovstridig gjennomføring

Fleirtal for lovstridig gjennomføring

Publisert: - Oppdatert: 20.09.2017 kl 15:43

Det blir Fylkesmannen i Rogaland som skal seia det siste ordet om gjennomføringa av det ekstraordinære kommunestyremøtet 6. juni var lovstridig. Både ordførar og rådmann fekk flengande kritikk for korleis dei handterte dette møtet.

Vil først utrede konsekvensene

Vil først utrede konsekvensene

Publisert: - Oppdatert: 18.09.2017 kl 15:36

Etter forslag fra Kristelig Folkeparti har forvaltningsutvalget i Strand enstemmig bestemt å fraråde konsesjon for endring av reguleringsgrensene i Dalavatnet i Jørpelandsvassdraget på nåværende tidspunkt.

Sier klart nei til ferje på Høgsfjorden

Sier klart nei til ferje på Høgsfjorden

Publisert: - Oppdatert: 15.09.2017 kl 13:14

Rådmannen i Strand kommune frarår at det blir gitt konsesjon for ferjedrift mellom Lauvvik og Oanes etter at Ryfast åpner.

– Ingen ytterligere senkning

– Ingen ytterligere senkning

Publisert: - Oppdatert: 13.09.2017 kl 15:46

Naturvernforbundet i Strand mener Strand kommune har gjort et uvanlig slett arbeid i forbindelse med at Jørpeland Kraft AS ønsker en endring av reguleringsgrensene for Dalavatnet. Jørpeland Kraft AS påpeker at det ikke er søkt om noen ytterligere senkning av Dalavatnet.

Vil ha heile Ombo til Hjelmeland

Vil ha heile Ombo til Hjelmeland

Publisert:

Eit stort fleirtal av innbyggarane på hjelmelandssida av Ombo vil framleis høyra til Hjelmeland kommune. Formannskapet i Hjelmeland går like godt inn for å samla heile Ombo i Hjelmeland.

Sp største vinnar – KrF største tapar

Sp største vinnar – KrF største tapar

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2017 kl 12:03

Som i resten av landet, var det Senterpartiet som gjekk mest fram i Strand, Hjelmeland og Forsand. Kristeleg Folkeparti var den like klare taparen ved dette valet.

– Viktig å stemma

– Viktig å stemma

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2017 kl 16:56

Andre, tredje og fjerde klasse på Tau skule fekk omvising i vallokala i Tau Aktivitetshus på valdagen. Det var spennande, syntest dei. Strandbuen har også snakka med fleire veljarar om kva saker som er viktige for kva parti dei gjev stemma si til.

Kan bli for seint for gang- og sykkelveg

Kan bli for seint

Publisert: - Oppdatert: 06.09.2017 kl 10:09

Det hastar med å få bygt gang- og sykkelveg mellom Solbakk og Jørpeland. Når riksvegen blir nedgradert frå 2020, kan det vera for seint å skaffa pengane som må til. Prosjektet er stipulert til ein kostnad på rundt 100 millionar kroner.

Ap fekk flest stemmer

Ap fekk flest stemmer

Publisert:

Arbeidarpartiet fekk 102 av dei 468 stemmene i skulevalet på Strand videregående skole i dag. Venstre kom like bak med 100 stemmer. Høgre fekk 64 og Frp 59 stemmer.

Nytt krav kan stoppa lærardraumen

Nytt krav kan stoppa lærardraumen

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2017 kl 11:28

Heilt sidan han gjekk i barnehagen har Anders Sigmundstad (16) frå Holta drøymt om å bli lærar. Det nyinnførte firarkravet i matte på lærarutdanninga kan stoppa denne draumen.

Eit møte for historiebøkene

Eit møte for historiebøkene

Publisert:

Tysdag ettermiddag hadde Forsand og Sandnes sitt første felles kommunestyremøte i Lysefjordsenteret på Forsand. Ingen formelle vedtak blei gjort i møtet.

Dette blir ordføraren sin jobb

Dette blir snart ordføraren sin jobb

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2017 kl 12:12

Frå 1. januar 2018 er det etter planen slutt på ordninga med å gifta seg på tinghuset. Dei som vil ha borgarleg bryllaup, må i staden venda seg til kommunen og ordføraren.

Nyheter fra andre aviser

ANNONSE