Kjempar for bassenget

Publisert:

Tomme symjebasseng er sjølve symbolet på skral kommuneøkonomi. Rådmannen i Hjelmeland vil spara pengar ved å stenga skulebassenget i sju månader kvart år. Elevane i sjette klasse ved Hjelmeland barneskule kjempar for å behalda vatn i bassenget heile året.

 
– Rådmannen har gjort full retrett

Publisert:

Arbeiderpartiets Helge Steinsvåg registrerer at rådmannen har satt bremsene på i forhold til den planlagte, storstilte skoleutbyggingen. – Rådmannen har foretatt en full retrett, sier han.

 
E-verk kan bli selt

Publisert:

Det kan bli aktuelt for Forsand kommune å kvitta seg med Forsand Elverk. Det kom fram i sist formannskapsmøte.

 
Lukkeleg som singel

Publisert:

Sven G. Westersjø (Ap) meinte det ikkje var nokon grunn til å gifta seg når ein er lukkeleg som singel, men det var berre fire representantar i kommunestyret i Hjelmeland som sa nei til forhandlingar om ny intensjonsavtale med Strand og Forsand onsdag kveld.

 
– Lytta og noterte

Publisert:

Representantar frå Hjelmeland, Strand og mindretalet i Forsand møtte kommunalkomiteen på Stortinget torsdag. – Det var eit positivt møte, seier Kjell Apeland (H) frå Hjelmeland.

 
Mange sterke ord

Publisert:

Det ble et følelsesladet møte da kommunestyret i Forsand valgte å stå fast ved vegen mot Sandnes.

 
Samrøystes invittar til Forsand

Publisert:

Formannskapet i Hjelmeland gjekk samrøystes inn for nye forhandlingar med Strand og Forsand. Ei satsing på Espedal/Frafjord-tunnelen og ferje over Høgsfjorden er blant krava Hjelmeland stiller til ein ny intensjonsavtale.

 
Lyttar til Magnhild – vil ha naboprat

Publisert:

Posisjonspartia i Hjelmeland vil snakka med Strand og Forsand etter Fylkesmannen si oppfordring. Ordførar Bjørn Laugaland (Sp) merkar at stemninga er i ferd med å snu, og føler eit ansvar for å halda Ytre Ryfylke samla.

 
 
Heller skatt enn færre skular

Publisert:

Ordførar Bjørn Laugaland (Sp) reiste spørsmålet om auke av eigedomsskatten på budsjettkonferansen på måndag. På tide, skreiv årdalsbuen Øystein Valheim på Facebook. Og dermed var debatten i gang.

 
Kan få landets største barneskole

Publisert: - Oppdatert: 21.10.2016 kl 08:24

Et av alternativene som skal utredes når morgendagens barneskole på Jørpeland skal utredes, vil kunne føre til at Norges største barneskole blir bygget.

 
– Fikk klare signaler

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2016 kl 15:25

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) var onsdag i Oslo for å overbevise rikspolitikerne om at Forsand bør få slå seg sammen med Sandnes. Han fikk de signalene han trengte for å fortsette dialogen med Sandnes.

 
Slepp Jøsenfjorden til Suldal

Publisert:

Hjelmeland kommune fekk kniven på strupen. – Finn ei ordning som sikrar at skuleelevar frå Jøsenfjorden får gå på nærskulen sin i Erfjord, eller så flyttar me grensa, sa Fylkesmannen. – Flytt grensa, seier Håkon Helgøy (KrF) og Njål Skår (H).

 
Justerer grenser i november

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2016 kl 13:16

Prosessrettleiar Anfinn Rosnes seier at grensa på Ombo skal fjernast og at Hjelmeland må finna ei ordning på skulestrukturen nord for Jøsenfjorden saman med Suldal.

 
Sluttar truleg til nyttår

Publisert: - Oppdatert: 13.09.2016 kl 20:39

Rådmann Dag Flacké i Hjelmeland er ønska som ny rådmann i Lunner kommune i Oppland. Om han blir tilsett, betyr det at han startar i den nye jobben 1. januar.

 
– Eit udramatisk møte

Publisert:

Torsdag er Forsand-ordførar Bjarte S. Dagestad (H), rådmann Søren Jensen og næringssjef Årstein Løland kalla inn til møte hos Fylkesmannen i Rogaland.

 
– Ville vært galskap

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2016 kl 13:18

– Å ødelegge Tøgjevågen og Skyljavika ville vært den reneste galskap, uttalte Høyres Kristoffer Amdal i formannskapsmøtet onsdag. Alt tyder på at områdene blir bevart for friluftsliv.

 
Som venta i Forsand

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2016 kl 11:14

Det blei som venta det same knappe 9-8-fleirtalet for at Forsand skal slå seg saman med Sandnes som før innbyggarundersøkinga.

 
Vil samlast - men veit ikkje kor

Publisert:

Det klaraste signalet politikarane fekk på folkemøtet på Ombo, var at ombobuen ville høyra til same kommune. Det er meir usikkert kor, men alle skal få seia sitt.

 
Hjelmeland vil ha Lysefjorden

Publisert:

Politikarane i Hjelmeland meiner det er heilt unaturleg at delar av Lyngsheia og nordsida av Lysefjorden skal høyra til jærkommunen Sandnes. Ordførar Bjørn Laugaland (Sp) har alt diskutert ei grensejustering med Fylkesmannen i Rogaland.

 
Unge er for Sandnes

Publisert:

Rådmann Søren Jensen peikar på at 65 prosent av dei yngste forsandbuane, som blei spurde i innbyggarundersøkinga, vil at Forsand skal slå seg saman med Sandnes. Komande onsdag skal politikarane avgjera det heile.

 
Vil rive boligen

Publisert: - Oppdatert: 29.08.2016 kl 13:51

Den gamle direktørboligen til Stålverket på Jørpeland foreslås nå revet. Boligen fra 1952 er nedslitt og legger sterke begrensninger med tanke på en kommende bypark.

 
Kva gjer me med Sandnes?

Publisert:

Ryfylkerådet diskuterte i går korleis dei skal stilla seg til ein ny situasjon dersom Forsand blir ein del av Forsand.

 
Fleirtal for Sandnes

Publisert: - Oppdatert: 24.08.2016 kl 22:32

Resultatet av innbyggarundersøkinga i Forsand blei klart i kveld. 50 prosent av dei 300 spurde over 16 år vil at Forsand skal slå seg saman med Sandnes. 42 prosent vil til Strand.

 
Kva skal du svara?

Publisert:

Kva meiner Sandnes-tilhengar og Forsand-ordførar Bjarte S. Dagestad (H) er dei viktigaste grunnane for å slå seg saman med Sandnes? Kva meiner Strand-tilhengar og tidlegare Forsand-ordførar Ole Tom Guse (KrF) er dei viktigaste grunnane for å velja Strand?

 
Stort engasjement på folkemøte

Publisert: - Oppdatert: 18.08.2016 kl 08:19

Rundt 140 personar fann vegen til folkemøtet om kommunereform i Forsand kulturhus onsdag kveld. Dei hadde mange spørsmål til dei folkevalde.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE