Forsand Sp langar ut mot Sandnes

Publisert:

Forsand Sp meiner Sandnes Sp bryt med valprogrammet og partiet sitt standpunkt, når dei ikkje seier imot Nye Sandnes. Tore Hans Mikkelson, Tora-Liv Thorsen og Paul Løland trekk seg nå frå verva sine i fellesnemnda.

 
– Alvorlig for hurtigbåttilbudet

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2017 kl 09:44

Alf Henning Heggheim (Sp) frykter for hurtigbåttilbudet mellom Strand og Stavanger forsvinner. Jørpelandsruta kan bli nedlagt før Ryfast åpner.

 
Endeleg om Nye Sandnes

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2017 kl 14:11

Kommunal- og forvaltningskomiteen gjorde med fleirtalet i Stortinget vedtak om at stortingsvedtaket frå 9. juni i år er gyldig og at Nye Sandnes blir ein realitet frå 1. januar 2020.

 
Gigantbåt til kaien på Mæle

Publisert: - Oppdatert: 28.11.2017 kl 15:24

Frå 1. februar kan ein 230 meter lang oljeboringsbåt bli lagt til kai på Mæle, og her kan den bli liggande i såkalla varmt opplag i opptil to år.

 
Bussen vil bruka lang tid til byen

Publisert:

Strand-politikarane er ikkje nøgde med Kolumbus, som vil ha eit anna ruteopplegg for bussar mellom Strand og Stavanger enn det Strand kommune helst vil ha.

 
Ville ikke ha forskjellsbehandling

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2017 kl 15:12

Rådmannen sa nei til å gi Manar Arabic Fastfood fast plass på torget på Jørpeland. Et enstemmig formannskap ga likevel grønt lys.

 
Sendte saken tilbake for ny utredning

Publisert: - Oppdatert: 22.11.2017 kl 21:19

Politikerne i fylkessamferdselsutvalget vil ikke uten videre støtte fylkesrådmannens innstilling om å gi løyve til ferjedrift på Høgsfjorden.

 
Vil dele mobbeombud med Stavanger

Publisert:

Fremskrittspartiet i Strand foreslår i forbindelse med kommunebudsjettet at Strand kommune inngår et samarbeid med Stavanger kommune om mobbeombud.

 
 
Sp går for kjøp

Publisert:

Senterpartiet vil i formannskapet på onsdag gå inn for at Strand kommune kjøper Folkets Hus for tre millioner kroner.

 
Vil gjøre seg ferdig med Tau først

Publisert:

Formannskapet skal neste uke ta stilling til en utbyggingsplan for skolene i Strand. Skolene på Tau blir prioritert først, og elever på Jørpeland kan bli flyttet midlertidig til Bjørheimsbygd.

 
30-40 elevar kan forsvinna til byen

Publisert: - Oppdatert: 10.11.2017 kl 09:53

Mange av elevane som går på Strand vidaregåande skule og bur på hybel risikerer å mista bortebuarstipend. Rektor Erik Danielsen kallar det «katastrofe» om skulen mistar 30-40 elevar.

 
Protesterte for å få behalda skatt

Publisert: - Oppdatert: 09.11.2017 kl 09:23

150 ordførarar og varaordførarar var nøgde med signala dei fekk frå Stortinget etter å ha levert sitt opprop om å behalda eigedomsskatt på onsdag.

 
God økonomi og store planer

Publisert:

For ti år siden hadde Strand kommune omtrent null og niks på sparekontoen, ved utgangen av 2017 vil det stå rundt 130 millioner kroner på disposisjonsfondet.

 
Ville ikke ha med ordføreren til Oslo

Publisert: - Oppdatert: 07.11.2017 kl 13:36

I dag morges reiste tre representanter fra Forsand formannskap til Oslo for å møte kommunalkomiteen. Ordfører Bjarte S. Dagestad reagerer på at han ble holdt utenfor.

 
– Gjør nasjonalpark mer aktuelt

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2017 kl 09:24

Venstre tar Preikestolen nasjonalpark med i regjeringsforhandlinger. Partiet mener filminnspillingen med Tom Cruise aktualiserer behovet for en nasjonalpark.

 
Kan ikkje stoppa Nye Sandnes-arbeidet

Publisert:

Fylkesmannen i Rogaland slår fast at kommunestyrevedtaket om å stoppa arbeidet med Nye Sandnes ikkje er gyldig. Både Forsand- og Sandnes-ordføraren har sendt brev til Fylkesmannen i Rogaland for å få svar på dette.

 
Bryr seg lite om uttale om mistillit

Publisert:

Politikar Roar Larsen (Ap) sa frå talarstolen i kommunestyret i førre veke at fleirtalet i kommunestyret ikkje lenger har tillit til rådmannen etter det som skjedde i det ekstraordinære kommunestyremøtet 6. juni. Rådmann Søren Jensen bryr seg lite om uttalen.

 
Meir pengar til gang- og sykkelveg

Publisert:

Fylkestinget går inn med meir pengar for å få til eit spleiselag med Statens vegvesen om gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Jørpeland. – Nå ser eg optimistisk på realisering, seier ordføraren i Strand.

 
Forsand vil sjå mot Strand igjen

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2017 kl 08:45

Strand-tilhengarane i Forsand kommunestyre fekk i kveld fleirtal for at ordføraren skal be Stortinget og departementet om å gjera om vedtaket om at Forsand og Sandnes skal slåast saman i 2020.

 
Står på kravet om gang- og sykkelveg

Publisert: - Oppdatert: 20.10.2017 kl 16:24

Ryfast-ledelsen har bedt Strand-politikerne legge bort rekkefølgekravet om gang- og sykkelsti mellom Solbakk og Jørpeland. Men forvaltningsutvalget valgte i stedet å presisere hvor viktig dette kravet er.

 
Ser ikke lenger til Stavanger

Publisert:

Det er full politisk enighet om at Strand skal fortsette som egen kommune. Noen debatt om sammenslåing med Stavanger blir nå stuet bort og planlegges ikke gjenopptatt i overskuelig framtid.

 
Ny omkamp om kommunesamanslåing

Publisert:

Fylkesmannen i Rogaland slår fast at mindretalet i Forsand kommunestyre braut lova då dei avviste å behandla saka om å utsetja samanslåinga med Sandnes den 6. juni.

 
Hjelmeland vil bli Norges Las Vegas

Publisert: - Oppdatert: 17.10.2017 kl 18:00

Heile formannskapet i Hjelmeland får truleg rett til å via ektepar frå nyttår av, og Hjelmeland satsar på at bryllup skal bli ei vekstnæring når kommunane tek over sorenskrivarane sin vigselsrett.

 
Vil at Strand skal stå på egne bein

Publisert:

Rådmann Jon Ola Syrstad mener Strand bør fortsette som egen kommune og ikke gå inn i forhandlinger om en sammenslåing med Stavanger.

 
Sjå møtet om nye Sandnes

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2017 kl 12:14

I ettermiddag er det nytt møte i fellesnemnda til Forsand og Sandnes i Gamlaværket på Sandnes. Politikarar og representantar frå begge kommuneadministrasjonane skal blant anna snakka om korleis dei skal gjera mandatet til nemnda meir tydeleg.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE