Folket kuppar kommunehuset

Publisert:

Tysdag ettermiddag skal Folket i Hjelmeland kuppa kommunehuset. Alle skal få komma med sine forslag til kva Hjelmeland sentrum treng i framtida.

 
Søker om store pengebeløp

Publisert: - Oppdatert: 02.05.2017 kl 13:34

Hvert år deler Strand kommune ut 500.000 kroner av eiendomsskattemidlene til bruk i utkantene. I år ble det søkt om hele 8,3 millioner kroner

 
– «Usymmetrisk» fordeling

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2017 kl 10:48

Ryfylkerådet meiner det er grunn til å sjå nærare på om grunneigarane bør bidra meir til investeringar i Preikestolen-området.

 
Usikre på framtidig samarbeid

Publisert: - Oppdatert: 07.04.2017 kl 12:47

Torkel Myklebust sluttar som dagleg leiar i Ryfylke IKS til hausten. Ryfylkerådet er usikre på korleis Ryfylke-samarbeidet vil sjå ut i framtida, og ventar med å erstatta Myklebust.

 
Kraft-motstand får følgjer

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2017 kl 15:21

Formannskapet i Forsand sette i går foten midlertidig ned for å gje Stavanger Turistforening (STF) ei tomt med punktfeste på Bakken i Lysefjorden. Noko av årsaka til det er turistforeininga sin motstand mot kraftutbygging i Skurvedalen.

 
Reagerer på Stavanger-møte

Publisert:

Både Alf Henning Heggheim (Sp) og Helge Steinsvåg (Ap) var tydelig skeptiske til at en topptung delegasjon fra Strand kommune skal i møte med Nye Stavanger. Begge gjorde det klart at en sammenslåing ikke kommer på tale.

 
Ja og nei til kveite

Publisert:

Formannskapet i Strand ser meget positivt på muligheten til å få et foredlingsanlegg for kveite i Nordmarka. Det er derimot sterke politiske motforestillinger mot at kommunen skal bygge og eie dette.

 
Snur om lang tunnel

Publisert: - Oppdatert: 22.03.2017 kl 12:33

Samferdselsdepartementet har endra si tilråding. Dei tilrår at det blir bygd ein lang tunnel frå Tysdalsstranda til Årdal i staden for ein kort tunnel.

 
 
– Et folkelig opprør

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2017 kl 13:47

Fylkesmannen i Rogaland har nå fått en formell søknad fra innbyggerne på nordsiden av Lysefjorden om grensejustering. – Vi opplever et folkelig opprør i vårt nærområde, sier talsperson Fridtjov Thorsen Norland.

 
Møter Stavanger

Publisert:

Representanter fra Strand kommune skal i møte med Nye Stavanger, for å snakke om kommunesammenslåing.

 
Ventar ingenting til Årdalstunnelen

Publisert:

Regjeringa skal legga fram sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 før påske. Bjørn Laugaland (Sp) trur ikkje planen vil innehalda mykje godt nytt for Ryfylke.

 
Kamp om Preikestolen

Publisert:

Forsand går til Sandnes, men hva med Preikestolen? Innbyggerne på nordsiden av Lysefjorden vil gjerne til Strand og ordfører Irene Heng Lauvsnes ønsker de 
velkommen.

 
Store smil på Forsand

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2017 kl 14:02

Varaordførar i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), hadde med seg kake til Forsand, då han skulle vera med og intervjua den nye ferjekonsulenten. Nå blir det for alvor fart på arbeidet med å få ferja til å gå vidare på Høgsfjorden etter at Ryfast har opna.

 
Knapt fleirtal for Nye Sandnes

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2017 kl 10:04

Fleirtalspartia på Stortinget er ikkje samde om Nye Sandnes, men Høgre, Frp og Venstre sikrar fleirtal for at Sandnes og Forsand kan slå seg saman. KrF ønskjer at kommunane i Søre Ryfylke skal gjera eit nytt forsøk på å finna saman.

 
Kutta i kulturskulen

Publisert:

Formannskapet i Hjelmeland gjekk inn for å kutta ei kvart stilling i kulturskulen. I tillegg reduserte dei eit fond som var sett av til frivillige organisasjonar og kultur for barn og unge.

 
Staten vil ikkje bidra i Tau-sambandet

Publisert: - Oppdatert: 17.02.2017 kl 14:59

Stortingspolitikar Geir Pollestad (Sp) spurde samferdselsministeren om staten ville ta ansvar for å dekka heile eller delar av dei auka kostnadane i Tau-sambandet. Svaret var nei.

 
Strand kommune ønsker frislipp

Publisert:

Politikerflertallet i Strand kommune støtter et forslag om å oppheve forskriften som regulerer bruken av vannscootere.

 
– Jeg angrer dypt

Publisert: - Oppdatert: 09.02.2017 kl 14:21

Senterpartiets Alf Henning Heggheim tar kraftig selvkritikk på måten legevaktsaken mellom Strand, Forsand og Hjelmeland ble behandlet på.

 
Raser mot Strand

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2017 kl 11:51

Forsand-ordfører Bjarte Dagestad i Forsand ser rødt og kaller kommunereform-vedtaket fra Strand som uhørt.

 
Vil heller se mot Stavanger

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2017 kl 09:30

I et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag kveld blir spørsmålet hvilket vegvalg Strand skal ta etter at Hjelmeland har sagt nei til sammenslåing. Rådmannen i Strand mener Sandnes er uaktuelt og vil heller se mot Stavanger.

 
Tror andre er interessert

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2017 kl 09:21

Strand Sp ber om at anbudet som Norled leverte inn for drift av Tau-sambandet, 
blir forkastet.

 
Knapt fleirtal for åleinegang

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2017 kl 00:21

Med 10 mot 9 røyster sa kommunestyret i Hjelmeland nei til kommunesamanslåing tysdag ettermiddag.

 
Kan bli mindre dans

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2017 kl 12:25

Rådmannen i Hjelmeland har sett på korleis politikarane sine budsjettkutt for 2017 kan gjennomførast. Kuttforslaga vekker reaksjonar, og enkelte knyter dette til debatten om kommunesamanslåing.

 
Nekter å overta

Publisert:

Strand kommune er lite interessert i å overta veger som i dag er fylkeskommunale. Det er særlig på tre strekninger Strand vil unngå nedklassifisering.

 
– Flertallet har ikke stemt

Publisert: - Oppdatert: 25.01.2017 kl 15:24

Ordfører Irene Heng Lauvsnes i Strand tolker valgresultatet i Hjelmeland slik at flertallet av velgerne ikke har brydd seg med å stemme og dermed overlatt ansvaret til politikerne.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE