– Avslag er brudd på EØS-avtalen

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2017 kl 08:23

Det offentlige kan ikke nekte ferjedrift for å styrke sitt eget økonomiske inntektsgrunnlag, heter det i vedtaket om Høgsfjord-ferje som formannskapet i Sandnes gjorde mandag.

 
Ja hvis staten overtar garantiansvaret

Publisert:

Under kommunestyremøtet i Strand onsdag kveld sa flertallet ja til privat ferjedrift på betingelse av at staten overtar garantiansvaret for finansieringen av Ryfast.

 
Gjorde nytt vedtak om Ombo-grensa

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2017 kl 20:07

Kommunestyret i Hjelmeland gjekk onsdag kveld inn for at kommunegrensa på Ombo ikkje skal endrast.

 
Fleirtal for lovstridig gjennomføring

Publisert: - Oppdatert: 20.09.2017 kl 15:43

Det blir Fylkesmannen i Rogaland som skal seia det siste ordet om gjennomføringa av det ekstraordinære kommunestyremøtet 6. juni var lovstridig. Både ordførar og rådmann fekk flengande kritikk for korleis dei handterte dette møtet.

 
Vil først utrede konsekvensene

Publisert: - Oppdatert: 18.09.2017 kl 15:36

Etter forslag fra Kristelig Folkeparti har forvaltningsutvalget i Strand enstemmig bestemt å fraråde konsesjon for endring av reguleringsgrensene i Dalavatnet i Jørpelandsvassdraget på nåværende tidspunkt.

 
Sier klart nei til ferje på Høgsfjorden

Publisert: - Oppdatert: 15.09.2017 kl 13:14

Rådmannen i Strand kommune frarår at det blir gitt konsesjon for ferjedrift mellom Lauvvik og Oanes etter at Ryfast åpner.

 
– Ingen ytterligere senkning

Publisert: - Oppdatert: 13.09.2017 kl 15:46

Naturvernforbundet i Strand mener Strand kommune har gjort et uvanlig slett arbeid i forbindelse med at Jørpeland Kraft AS ønsker en endring av reguleringsgrensene for Dalavatnet. Jørpeland Kraft AS påpeker at det ikke er søkt om noen ytterligere senkning av Dalavatnet.

 
Vil ha heile Ombo til Hjelmeland

Publisert:

Eit stort fleirtal av innbyggarane på hjelmelandssida av Ombo vil framleis høyra til Hjelmeland kommune. Formannskapet i Hjelmeland går like godt inn for å samla heile Ombo i Hjelmeland.

 
 
Sp største vinnar – KrF største tapar

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2017 kl 12:03

Som i resten av landet, var det Senterpartiet som gjekk mest fram i Strand, Hjelmeland og Forsand. Kristeleg Folkeparti var den like klare taparen ved dette valet.

 
– Viktig å stemma

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2017 kl 16:56

Andre, tredje og fjerde klasse på Tau skule fekk omvising i vallokala i Tau Aktivitetshus på valdagen. Det var spennande, syntest dei. Strandbuen har også snakka med fleire veljarar om kva saker som er viktige for kva parti dei gjev stemma si til.

 
Kan bli for seint for gang- og sykkelveg

Publisert: - Oppdatert: 06.09.2017 kl 10:09

Det hastar med å få bygt gang- og sykkelveg mellom Solbakk og Jørpeland. Når riksvegen blir nedgradert frå 2020, kan det vera for seint å skaffa pengane som må til. Prosjektet er stipulert til ein kostnad på rundt 100 millionar kroner.

 
Ap fekk flest stemmer

Publisert:

Arbeidarpartiet fekk 102 av dei 468 stemmene i skulevalet på Strand videregående skole i dag. Venstre kom like bak med 100 stemmer. Høgre fekk 64 og Frp 59 stemmer.

 
Nytt krav kan stoppa lærardraumen

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2017 kl 11:28

Heilt sidan han gjekk i barnehagen har Anders Sigmundstad (16) frå Holta drøymt om å bli lærar. Det nyinnførte firarkravet i matte på lærarutdanninga kan stoppa denne draumen.

 
Eit møte for historiebøkene

Publisert:

Tysdag ettermiddag hadde Forsand og Sandnes sitt første felles kommunestyremøte i Lysefjordsenteret på Forsand. Ingen formelle vedtak blei gjort i møtet.

 
Dette blir ordføraren sin jobb

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2017 kl 12:12

Frå 1. januar 2018 er det etter planen slutt på ordninga med å gifta seg på tinghuset. Dei som vil ha borgarleg bryllaup, må i staden venda seg til kommunen og ordføraren.

 
Trur ikkje siste ord om Ombo er sagt

Publisert: - Oppdatert: 23.08.2017 kl 10:06

Dei fleste har kanskje trudd at Ombo sin lagnad i kommunereforma var avgjort. Nå ber folk på hjelmelandssida om å få bli verande i Hjelmeland kommune.

 
Venter mange forhåndsstemmer

Publisert: - Oppdatert: 10.08.2017 kl 14:15

Selve valget foregår 11. september, men allerede nå kan den enkelte avgi sin stemme dersom det ikke passer på valgdagen. I Strand er det vanligvis mellom 800 og 1000 personer som benytter seg av denne muligheten.

 
Ser verdien av frivilligheit

Publisert:

Statsrådane Bent Høie og Linda Hofstad Helleland var torsdag på Preikestolen-besøk saman med representantar frå Stavanger Turistforening.

 
Kompensasjon for å ha blitt avvist

Publisert: - Oppdatert: 30.06.2017 kl 14:39

Strand fridde til både Hjelmeland og Forsand. Kommuner som står ufrivillig alene etter kommunereformen får nå kompensasjon.

 
Venter i spenning på analyse

Publisert: - Oppdatert: 21.06.2017 kl 13:13

Mandag ble det første av to møter mellom Forsand kommune og aktuelle ferjeselskap gjennomført. Nå skal det utføres en trafikkanalyse som både kommune og rederi venter i spenning på.

 
Får bli med på behandlinga

Publisert:

Dei tre kommunestyrerepresentantane i Hjelmeland som har skrive under på eit opprop mot kraftutbyggingar i Årdal, er ikkje ugilde under behandlinga av saka denne veka.

 
Reiste motsegn mot tre kraftverk

Publisert:

Mindretalet i formannskapet i Hjelmeland ville opna for ei redusert utbygging av Sandvassåna i Årdal, men fleirtalet reiste motsegn mot alle dei tre planlagde kraftutbyggingane.

 
Fekk fleirtalet for seint

Publisert: - Oppdatert: 15.06.2017 kl 08:37

Det nye fleirtalet i Forsand kommunestyre, som ikkje vil slå seg saman med Sandnes, fekk i kommunestyremøtet onsdag gjort vedtaket dei ikkje fekk gjort i det ekstraordinære kommunestyremøtet i førre veke. Stortinget vedtok Nye Sandnes før helga.

 
Letta over utsetjing

Publisert:

Forsand Elverk-sjef Kjell Inge Bjørheim og kolleger av han kunne letta konstatera at kommunestyrepolitikarane ikkje gjekk inn for å selja elverket. Ennå.

 
Utsetter nedlegging av ferjeleiet

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2017 kl 09:35

Under fylkestingsmøtet tirsdag ble det avgjort å utsette vedtaket om nedlegging av ferjekaien på Oanes. Fylkestinget vil vente til søknaden om privat ferjedrift er behandlet.

 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Solabladet

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE