Har snudd endå fleire steinar

Forsand-rådmann Søren Jensen har tidlegare varsla at det ikkje lenger held med ostehøvel-prinsippet når Forsand kommune skal spara pengar dei komande åra. FOTO: Elin Moen Karlsen

Sommarstengt barnehage, ingen ekstra ferieavlastning i avlastingsbustaden, reduksjon av tilskot til frivillige lag og organisasjonar, fjerning av tolærarordninga og sal av vassverk og avlaupsanlegg til IVAR er nokre av innsparingstiltaka formannskapet i Forsand skal diskutera på tysdag.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE