ANNONSE

Gallup

Er du positiv til gangbru til Jørpelandsholmen?

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper

Nyheter fra andre aviser

ANNONSE