ANNONSE

Gallup

Er du positiv til privat ferjedrift på Høgsfjorden etter at Ryfast står ferdig?

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper

Nyheter fra andre aviser

ANNONSE